jueves, 22 de septiembre de 2011

Predstavljanje dvojezične knjige "Poemas / Pjesme" Andrésa Moralesa Milohnica i njegove majke Višnje Roje MilohnićDRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA
Trg bana J. Jelačića 7/I, Zagreb
*Susreti u DHK* - Tribina


Ugledni čileanski pjesnik (hrvatskih korijena) gostuje u
Društvu hrvatskih književnika te sa zadovoljstvom pozivamo sve kolegice i kolege da se pridruže programu


Susret s Andrésom Moralesom Milohnicem

Predstavljanje dvojezične knjige Poemas/Pjesme

Andrésa Moralesa Milohnica i njegove majke Višnje Roje Milohnić


                


    Sudjeluju:

David Quiroga, otpravnik poslova a. i. i konzul Republike Čile u Hrvatskoj
prof. dr. sc. Andrés Morales Milohnic
dr. sc. Željka Lovrenčić
Joško Ševo, dramski umjetnik

Na Tribini ćemo saznati ponešto o čileanskim,
odnosno južnoameričkim piscima hrvatskoga podrijetla.


Voditeljca Tribine DHK Lada Žigo


         Radujemo se Vašem dolasku u srijedu u 
                    DHK, 28. rujna 2011. u 12 sati!

viernes, 9 de septiembre de 2011

2. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJA / 2nd INTERNATIONAL CROATOLOGY CONFERENCE: PROGRAMSVEUČILIŠTE U ZAGREBU – HRVATSKI STUDIJI
UNIVERSITY OF ZAGREB – CROATIAN STUDIES
2. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJA

2nd INTERNATIONAL CROATOLOGY CONFERENCE
Zagreb     29. 3ujna do 1. listopada 2011.        September 29 till October 1, 2011.


PROGRAM
Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 d, HR-10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia

ORGANIZACIJSKI I PROGRAMSKI ODBOR
Sanja Vulić, predsjednica; Davor Piskač, koordinator; Irena Cajner Mraović; Šime Demo; Tomislav Janović; Mijo Korade; Željka Lovrenčić;
Ivan Šestak; Mislav Stjepan Žebec


POČASNI ODBOR
Ljubomir Antić, Alojz Jembrih, Radoslav Katičić, Pavao Knezović, Ivan Koprek, Mijo Korade, Marko Pranjić, Branka Tafra, Josip Talanga

Okvirni program

Četvrtak, 29. rujna

PRIJEPODNE

od 08.30  Registracija sudionika  Predvorje dvorane Zagreb

09.45.-10.00 Otvaranje konferencije i pozdravne riječi  Dvorana Zagreb prof. dr. sc. ZVONIMIR ČULJAK, voditelj Hrvatskih studija sveučilišta u Zagrebu

10.00-10.30  Plenarno predavanje Dvorana Zagreb

VINKO GRUBIŠIĆ

Priznanje hrvatskoga kao posebnoga jezika u SAD i Kanadi


10.30-11.00  Piće dobrodošlice  Predvorje dvorane Zagreb

11.00-13.00  Usporedne sjedniceI.

Predsjedava: Georg Holzer

ALOJZ JEMBRIH
Karnerov prijevod Od nasljeduvanja Kristuševoga u kontekst hrvatskih prijevoda

GEORG HOLZER
Primjeri gradišćanskohrvatskoga spričanja iz muzeja u Novom Selu

DAVOR PISKAČ
Kulturalni aspekti Miloradićeva pjesništva

  ŽELJKA LOVRENČIĆ
          Tri magallanska pjesnika hrvatskoga podrijetla

            LUCIJA RADOŠ
Hrvatski latinisti u Gutenbergovoj galaksiji

ZDRAVKO KORDIĆ
Suvremeno hrvatsko pjesništvo Bosne i HercegovineII.


Predsjedava: Jasna Čapo


CAROLINE HORNSTEIN TOMIĆ
KATICA IVANDA JURČEVIĆ
Vraćanje kući? Iskustva povratne migracije u Hrvatskoj

JASNA ČAPO
Hrvati u Australiji: dijaspora, domovina, povratak

MIRTA MIHOVILOVICH
Desde lejos para siempre. Tres generaciones  de una familia magallánica de origen croata como ejemplo de la estructura social de los chileno-croata

VAL COLIC-PEISKER
Croatian immigrants in multicultural Australia: a community in transformation


13.00-15.30   Stanka za ručak   Restoran  Borongaj

Četvrtak, 29. rujna

POSLIJEPODNE

15.30-16.00 Plenarno predavanje Dvorana Zagreb

PETER HOUTZAGERS
Burgenland Croatian and Burgenland Croats: some unanswered questions

16.00-16.30    Stanka za kavu

I.30-18.0             Usporedne sjedice
I.


Predsjedava:  Mijo Korade

DINKO ŠOKČEVIĆ
Problemi hrvatske nacionalne integracije bunjevačkih Hrvata u Mađarskoj nekada i sada

MIJO KORADE
Karaševvski Hrvati i njihovi misionari u 17. i 18. stoljeću

BELA TONKOVIĆ
Franjevačka provincija Presvetoga Spasitelja u Mađarskoj: njezini članovi Hrvati i dušobrižništvo Hrvata za vrijeme turske vlasti 1552.-1696.

IVAN BRLIĆ
Društvo Bokeljska mornarica  promatrano kroz strano i hrvatsko novinstvo 19. i prve polovice 20. stoljeća

CRISTIAN ŠPRLJAN
Una aproximación estadística de la inmigración croata a la República Argentina

EDUARDO ANTONICH
Unificacion  institucional de la colectividad Croata en el Uruguay

DANIJEL VOJAK
FILIP TOMIĆ
Iseljavanje stanovništva Zagrebačke županije u prekomorske zemlje u razdoblju od 1880. do 1918.


II:


Predsjedava:  Nikola Benčić

KATARINA KOPREK
Doprinos Miroslava Vuka Croate (1930.-2005.) hrvatskoj etnomuzikologiji

ROBERT SUČIĆ
Narodni običaji gradišćanskih Hrvata u Austriji

JADRANKA GALIOT KOVAČIĆ
Petrovo u Hrtkovcima, Petrovo u Hrvatskoj – živi li tradicija u novim društvenim okolnostima?

NIKOLA BENČIĆ
«Hrvatska stranka» u austrijskom Gradišću

MARIN SOPTA
Rad i političko djelovanje Hrvatskoga oslobodilačkog pokreta, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatskoga narodnog vijeća u iseljeništvu poslije Drugoga svjetskog rata


BRANKO BARBIĆ
Političke kulture hrvatskih iseljenika
Petak, 30. rujna

PRIJEPODNE

10.00-10.30  Plenarno predavanje  Dvorana Zagreb

Andrés Morales Milohnić
La poesía chilena de origen croata

10.30-11.00 Stanka za kavu


11.00-13.00  Usporedne sjedniceI.

Predsjedava:  Andrea Zorka Kinda-Berlakovich


SANJA VULIĆ
O Hrvatima u Skopju s jezikoslovnoga aspekta

Andrea Zorka Kinda-Berlakovich
Problemi i izazovi u dvojezičnom školstvu gradišćanskih Hrvata u Austriji

ROBERT HAJSZAN
Hrvatski velikani u zapadnoj Mađarskoj - reformatori hrvatskoga jezika

SABINE PAWISCHITZ
Glagolski vid u razgovornom gradišćanskohrvatskom jeziku

ĐURO VIDMAROVIĆ
Problem književnoga jezika u poeziji Josipa Gujaša Đuretina

TIMEA BOCKOVAC
Jezično-pravna analiza novoga mađarskog ustavaII.


Predsjedava:  Željka Lovrenčić

TAMARA TVRTKOVIĆ
Hrvatski latinisti - dijaspora prije dijaspore

ISABEL TORRES DUJISIN
La vida de Pasko Baburizza: de joven emigrante a visionario empresario

JASMINKA BRALA-MUDROVČIĆ
Znameniti Otočani izvan Hrvatske

BORIS KUKIĆ
Miroslav Gal – prilog životopisu istaknutoga hrvatskog sportaša i političara u Hrvatskoj i emigraciji13.00-15.30   Stanka za ručak   Restoran  Borongaj

Petak, 30. rujna

POSLIJEPODNE

15.30-16.00 Plenarno predavanje Dvorana Zagreb

ERNEST BARIĆ
Prošlost i budućnost hrvatskoga jezika u Mađarskoj ( Status hrvatskoga jezika u Mađarskoj)

16.00-16.30     Stanka za kavu

16.30-18.00 Usporedne sekcijeI.

Predsjedava:  Mislav Stjepan Žebec

LADISLAV HEKA
Sustav manjinskih samouprava. Pravni položaj i zakonska regulativa

SANDRA CVIKIĆ
Suvremene problematike hrvatskih zajednica u Vojvodini

ALOJZ JEMBRIH
Izdavačka djelatnost Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov

KATJA BAKIJA
Hrvatsko kazalište u Pečuhu – čuvar identiteta i kulturnih tradicija Hrvata u Mađarskoj


MARIJA LACKIĆ
Hrvati u Rumunjskoj nakon 1989.

IVAN HRSTIĆ
Položaj hrvatskih iseljenika u Australiji za vrijeme Prvog svjetskog rataII.

Predsjedava:  Šime Demo


STJEPAN BLAŽETIN
Hrvatski književni časopisi u Mađarskoj

BRANKA BLAŽETIN
Hrvatski glasnik, tjednik Hrvata u Mađarskoj

VALENTINA KRČMAR
Hrvatska iskra, novine u torontskoj zajednici

Gerlinde Stern-Pauer
Većjezična regija – obrazavonje,kreativnost i kultura – protiv asimilacije

DAMIR BOROVČAK
Komu je smetalo Ministarstvo iseljeništva?

Tomislav Nurnberger
Američki studiji
18.00 Zatvaranje radnoga dijela konferencije  Dvorana Zagreb

19.00 Zajednička večera sudionika na konferenciji
Subota, 1. listopada

08.00 Polazak na izlet na Plitvička jezera

DOS CUENTOS DEL ESCRITOR CROATA ANTUN PAVESKOVIC (TRADUCCIÓN DE LA DRA. ZELJKA LOVRENCIC)

  Antun Pavešković DOS CUENTOS   ¿Es eso todo? (Zar je to sve?) De verdad, es difícil imaginar un lugar más triste que el antiguo ...