martes, 11 de agosto de 2020

Pjesme Mile Pešorde objavljene u Čileu

 


Četiri nakladničke kuće - Cuadernos de Casa Bermeja i MAGO Editores (Čile), Ediciones Hespérides (Argentina) i Academia Hispanoamericana de Buenas Letras (Španjolska) promoviraju hispansku i svjetsku književnost objavljujući lijepe i praktične brošure s desetak pjesama i životopisom pojedinih pjesnika. Na taj način žele potaknuti nakladnike na tiskanje njihovih djela, a čitatelje informirati o njihovom životu i stvaralaštvu. Do sada je objavljeno tridesetak brošura na španjolskom, engleskom, talijanskom, danskom, portugalskom, francuskom, rumunjskom, hrvatskom i drugim jezicima. Jedan od urednika vrlo popularne biblioteke je i čileanski pjesnik hrvatskih korijena Andrés Morales Milohnic koji je omogućio da među zastupljenim autorima bude i hrvatski književnik Mile Pešorda. Vijest o objavljivanju dvojezične brošure na hrvatskom i španjolskom jeziku objavljena je na njegovoj web stranici 7. kolovoza. Pjesme je na španjolski prevela hispanistica Željka Lovrenčić. Na naslovnici brošure nalazi se Boticellijeva slika "Proljeće", a na poleđini autorov životopis i fotografija. Osim kao prevoditeljica, Željka Lovrenčić još se jednom dokazuje kao uspješna promotorica suvremene hrvatske poezije – nedavno je zahvaljujući njoj u Salamanki objavljena knjiga „Afrika“ Tomislava Marijana Bilosnića, a u pripremi su i dvije panorame: jedna u Brazilu u suradnji s Milanom Puhom, a druga u Sjedinjenim Američkim Državama u suradnji s američkim pjesnikom meksičkih korijena Ricardom Moránom. http://paginadeandresmorales.blogspot.com/

DOS CUENTOS DEL ESCRITOR CROATA ANTUN PAVESKOVIC (TRADUCCIÓN DE LA DRA. ZELJKA LOVRENCIC)

  Antun Pavešković DOS CUENTOS   ¿Es eso todo? (Zar je to sve?) De verdad, es difícil imaginar un lugar más triste que el antiguo ...